Sklad originálnych dielov dostupný v pracovných dňoch 07.30 - 16.00 hod, pracovník služby dielcov p. Bombara, kontakt: 0918 263 909, 044/434 23 25, sklad@autosun.biz